4 Δεκ 2009

#19 & 18 & 17 by Fotis Vallatos

'09 #17:
St. Vincent
Actor

'00s #17:
Wilco
Yankee Hotel Foxtrot (2002)

'09 #18:
Casiotone for the Painfully Alone
vs. Children

'00s #18:
The Knife
Silent Shout (2006)

'09 #19:
Twilight Sad
Forget The Night Ahead

'00s #19:
Animal Collective
Feels (2005)

Δεν υπάρχουν σχόλια: